Jelgavas komunālie pakalpojumi

Mūsu darbs - tīrai un sakoptai videi!

!

SIA “Jelgavas komunālie pakalpojumi” ir pārtraucis sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanu Jelgavas pilsētā.

Ar 30.jūniju visi līdz šim noslēgtie sadzīves atkritumu apsaimniekošanas līgumi ir zaudējuši spēku.

Sākot ar 2021.gada 1.jūliju, sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jelgavā sniedz pilnsabiedrība “JKP”, ja vēl neesi paspējis noslēgto jauno līgumu to, iespējams izdarīt:

  • klātienē - Dobeles šosejā 34, Jelgavā (iepriekšējā pakalpojumu sniedzēja telpās), līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu (darbdienās no plkst.8.00 līdz 19.00, bez pusdienas pārtraukuma)
  • elektroniski - pilnsabiedrības “JKP” mājas lapā: atkritumijkp.lv

Ikviena sadzīves atkritumu radītāja vai valdītāja pienākums ir iesaistīties pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmā, noslēdzot līgumu ar pašvaldībā izvēlēto pakalpojuma sniedzēju.

Pilnsabiedrība “JKP” sniegs jelgavniekiem pakalpojumus, pamatojoties uz Jelgavas pilsētas pašvaldības veiktā iepirkuma ID. Nr. JPD 2020/30/SK rezultātiem. Savukārt, konteineru nomaiņa (pārņemšana) notiks, veicot kārtējo atkritumu izvešanu atbilstoši pastāvošajam grafikam.