Paziņojums par poligona "Brakšķi" tarifu no 01.11.2019. līdz 31.12.2019

Šķirošanas stacijā un poligonā “Brakšķi” ievedamo atkritumu veidi un tarifi  no 01.11.2019 līdz 31.12.2019

Nr.pk Atkritumu veids Atkritumu kods Kopā, EUR / t bez PVN Kopā, EUR / t ar PVN
1. Nedalīti sadzīves atkritumi (mājsaimniecību un tiem līdzīgi atkritumi)

200301

53,63 * 64.89
2. Liela izmēra atkritumi (virs 05m x 0,5mx 0,5m) 200307 77,66 93,97
3. Īpašumu sakopšanas atkritumi, kas uzskaitīti visiem lietotājiem, kas norādīti uz atkritumiem (bēniņi, šķūņi, pagrabu, garāžu un tml. Sakopšanas atkritumi) ** 77,66 93,97
4. Ražošanas atkritumi - atkritumi, kas raduši ražošanas, būvniecības vai tirdzniecības procesu, t.sk .:      
4.1. Nešķiroti ražošanas vai būvniecības atkritumi ** 77,66  93,97
4.2. Šķiroti būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumi, nesajauktā veidā (betoni, ķieģeļi, flīzes, kārniņi, keramika (t.sk. betona, ķieģeļu, flīžu, dakstiņu, keramikas maisījumi), koks, asfaltu saturoši maisījumi, augsne un akmeņi)

170101

170102

170103

170107

170201. gads

170302

170504
23.40 28.31
5. Šķiroti bioloģiski noārdāmi (kā koksnes apstrādes process) ** 19.20 23.23
6. Azbestu saturoši būvmateriāli (jumta šīferis) 170605 89,66 108,49

* Sadzīves atkritumu glabāšanas pakalpojuma tarifi un sabiedrisko pakalpojumu regulatori

Padomes 17.01.2019.g. lēmumu Nr.9;

** Atbilstoši piesārņojošās darbības atļaujas Nr.JE15IA0002 23.tabulā norādītajiem atkritumu nosaukumiem.