Šķirošanas stacijā un poligonā ievedamo atkritumu veidi un tarifi no 01.01.2020

Šķirošanas stacijā un poligonā “Brakšķi” ievedamo atkritumu veidi un tarifi  no 01.01.2020

Nr.pk Atkritumu veids Atkritumu kods Kopā, EUR/t bez PVN Kopā, EUR/t ar PVN
1. Nedalīti sadzīves atkritumi (mājsaimniecību un tiem līdzīgi atkritumi)

200301

56,72* 68,63
2. Liela izmēra atkritumi (virs 05m x 0,5mx 0,5m) 200307 84,66 102,44
3. Īpašumu sakopšanas atkritumi, kas uzskaitīti visiem lietotājiem, kas norādīti uz atkritumiem (bēniņi, šķūņi, pagrabu, garāžu un tml. Sakopšanas atkritumi) ** 84,66 102,44
4. Ražošanas atkritumi - atkritumi, kas raduši ražošanas, būvniecības vai tirdzniecības procesu, t.sk .:      
4.1. Nedaloti ražošanas vai būvniecības atkritumi ** 84,66 102,44
4.2. Šķiroti būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumi, nesajauktā veidā (betoni, ķieģeļi, flīzes, kārniņi, keramika (t.sk. betona, ķieģeļu, flīžu, dakstiņu, keramikas maisījumi), koks, asfaltu saturoši maisījumi, augsne un akmeņi)

170101

170102

170103

170107

170201

170302

170504
23.40 28.31
5. Šķiroti bioloģiski noārdāmi (kā koksnes apstrādes process) ** 19.20 23.23
6. Azbestu saturoši būvmateriāli (jumta šīferis) 170605 94,66 114.54

* Sadzīves atkritumu glabāšanas pakalpojuma tarifu un sabiedrisko pakalpojumu regulatori

Padomes 17.01.2019.g. lēmumu Nr.9;

** Atbilstoši piesārņojošās darbības atļaujas Nr.JE15IA0002 23.tabulā norādītajiem atkritumu nosaukumiem.