Pērn poligonā “Brakšķi” pieņemtas 41 127 tonnas atkritumu

Šķirošanas stacijā un poligonā "Brakšķi" 2022. gadā pieņemtas 41 127 tonnas atkritumu, un tas ir par 10 procentiem mazāk nekā gadu iepriekš, informē SIA "Jelgavas komunālie pakalpojumi".

IMG 1175

Lielākā daļa poligonā pieņemto atkritumu – 31 390 tonnas – ir nešķirotie sadzīves atkritumi (SA). Salīdzinājumā ar 2021. gadu, pērn šo atkritumu apjoms ir sarucis par 13 procentiem. “Nešķirotos sadzīves atkritumus “Brakšķos” nodod vairāki atkritumu apsaimniekotāji, kas ikdienā nodrošina atkritumu savākšanu Jelgavas pilsētā, Jelgavas novadā, Dobelē, Iecavā un citās teritorijās. Analizējot nodoto atkritumu apjomu pēc uzņēmēju piederības apkalpošanas teritorijai, secinām, ka līderpozīcijās ar 25 procentu samazinājumu pērn bijusi Jelgavas pilsēta. Vienlaikus SA apjoma sarukums 12 procentu apmērā novērots arī Dobelē,”

rezumē “Jelgavas komunālie pakalpojumi” valdes loceklis Alvils Grīnfelds, papildinot: ņemot vērā, ka nozares virsmērķis ir samazināt poligonos apglabājamo atkritumu apjomu, minētie dati uzrāda pozitīvu tendenci. Savukārt iemesli šādam SA apjoma sarukumam var būt dažādi – atbildīgāka atkritumu šķirošana, pārdomāts preču patēriņš, ierobežojumi pandēmijas laikā.

Vērtējot atkritumus pēc to veida un apjoma gada griezumā, 2022. gadā, vēl bez SA, poligonā tradicionāli visvairāk pieņemti bioloģiski noārdāmie atkritumi (2 205 tonnas), būvniecības un ražošanas atkritumi (3 038 tonnas), kā arī lielgabarīta atkritumi (1 375 tonnas).

Būtiski uzsvērt: poligonā ievestie atkritumi apstrādes procesā tiek šķiroti – daļa no tiem (bioloģiski noārdāmie atkritumi) nonāk biošūnā biogāzes ražošanai, daļu atšķiro tālākai izmantošanai, bet daļa – tiek apglabāti. Uz biošūnu, kas atrodas turpat "Brakšķos", pērn nogādātas 15 639 tonnas atkritumu. Savukārt šķirošanas procesā tālākai izmantošanai pagājušajā gadā sagatavotas 3 502 tonnas no atkritumiem iegūstamā kurināmā jeb NAIK, 595 tonnas melnā metāla, 19 tonnas stikla, kā arī citi materiāli. “Lielākais apjoms no atšķirotā, aizvien ir NAIK. Tas tiek iegūts, šķirošanas līnijā sasmalcinot vieglo atkritumu frakciju, piemēram, plēves un papīru. Pievienotā vērtība šāda materiāla sagatavošanai ir tālāka nodošana uzņēmumam “Schwenk Latvija”, kuri to izmanto kā kurināmo cementa ražošanai,” kā piemēru atšķiroto resursu tālākai izmantošanai tautsaimniecībā min A.Grīnfelds.

Jāpiebilst, ka ar mērķi nodrošināt prasības par poligonā apglabājamo atkritumu apjoma samazināšanu, 2022. gadā “Jelgavas komunālie pakalpojumi” uzsāka īstenot projektu bioloģiski noārdāmo atkritumu (BNA) pārstrādes iekārtu izveidei poligonā “Brakšķi”.

“No 2024. gada 1. janvāra bioloģisko atkritumu šķirošana iedzīvotājiem būs obligāta un ienāks mūsu ikdienā tāpat kā šobrīd stikla, kartona vai plastmasas šķirošana. Paredzēts, ka poligona jaunais iekārtu komplekss nodrošinās nepieciešamo kapacitāti šo atkritumu pārstrādei. Pēc šā brīža tehnoloģijas, atšķirotie un dalītie savāktie BNA (piemēram, virtuves pārtikas atliekas, dārzeņu un augļu atkritumi, puķes, nopļauta zāle un koku lapas) tiek ievietoti biošūnā, kur to pārstrāde ilgst 10 līdz 12 gadus. Jaunās iekārtas ļaus šo laiku samazināt līdz diviem mēnešiem. Pārstrādātā materiāla kvalitāte un iespēja to izmantot tautsaimniecībā gan lielā mērā būs atkarīga arī no iedzīvotāju motivācijas un prasmes pareizi šķirot atkritumus. Proti, jo tīrāki bioloģiskie atkritumi nonāks pārstrādes iekārtā, jo labākas kvalitātes materiāls tiks iegūts un varēs tikt izmantots, bet mazāks atkritumu procents – apglabāts,” skaidro A.Grīnfelds.

  1. gada oktobrī “Jelgavas komunālie pakalpojumi” noslēdza līgumu par BNA pārstrādes iekārtu kompleksa projektēšanu un būvniecību – iepirkuma konkursa kārtībā pakalpojumu veikšanai izvēlēts SIA “Bildberg”, savukārt šobrīd aktīvi norit projektēšanas darbi.

Projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda atbalstu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju" 5.2.1.2. pasākuma "Atkritumu pārstrādes veicināšana" ietvaros. Projekta realizācijai SIA “Jelgavas komunālie pakalpojumi” ir piešķirts KF finansējums 5 780 000,00 eiro apmērā.