Informācija par tarifa maiņu no 01.03.2024

SIA „Jelgavas komunālie pakalpojumi” informē, ka atkritumu poligonā “Brakšķi” ar 01. martu mainās tarifs  “Atkritumu mehāniskās apstrādes atkritumi, derīgi tālākai pārstrādei kods 191212”  no 48.60 Euro/t bez PVN uz 64.05 Euro/t bez PVN.