Informācija par tarifa maiņu no 21.07.2024

Informējam ka, saskaņa ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu Nr. 34 no 20.06.2024. gadā tiek apstiprināts jaunais SIA “Jelgavas komunālie pakalpojumi” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifs 148,81 EUR/t ar dabas resursu nodokli (bez pievienotās vērtības nodokļa) pie dabas resursu nodokļa likmes 110 EUR/t saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu. Jaunais apstiprinātais sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifs stājas spēkā ar 2024. gadu 21. jūliju. Visas parējās šķirošanas stacijās un poligonā “Brakšķi” ievedamo atkritumu veidus un izcenojumus varat apskatīt mūsu mājas lapā.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas lēmums - https://www.sprk.gov.lv/sites/default/files/cmaa_files/L%C4%93mumsN34D20062024.pdf