Jaunumi

Informācija par tarifa maiņu no 21.07.2024

Informējam ka, saskaņa ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu Nr. 34 no 20.06.2024. gadā tiek apstiprināts jaunais SIA “Jelgavas komunālie pakalpojumi” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifs 148,81 EUR/t ar dabas resursu nodokli (bez pievienotās vērtības nodokļa) pie dabas resursu nodokļa likmes 110 EUR/t saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu. Jaunais apstiprinātais sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifs stājas spēkā ar 2024. gadu 21. jūliju. Visas parējās šķirošanas stacijās un poligonā “Brakšķi” ievedamo atkritumu veidus un izcenojumus varat apskatīt mūsu mājas lapā.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas lēmums - https://www.sprk.gov.lv/sites/default/files/cmaa_files/L%C4%93mumsN34D20062024.pdf

Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes kompleksa izveide poligonā “Brakšķi”

2015. gada 2. decembrī Eiropas Komisija sniedza paziņojumu par jaunu direktīvo prasību izstrādāšanu attiecībā uz apglabājamo atkritumu apsaimniekošanu. To mērķis ir panākt, ka līdz 2030. gadam Eiropas Savienības (turpmāk ES) dalībvalstīs esošajos atkritumu poligonos tiek apglabāti tikai 10% no savāktajiem atkritumiem. Nešķiroti sadzīves atkritumi satur 30 - 40 % bioloģiski noārdāmos atkritumus.

Informācija par tarifa maiņu no 01.03.2024

SIA „Jelgavas komunālie pakalpojumi” informē, ka atkritumu poligonā “Brakšķi” ar 01. martu mainās tarifs  “Atkritumu mehāniskās apstrādes atkritumi, derīgi tālākai pārstrādei kods 191212”  no 48.60 Euro/t bez PVN uz 64.05 Euro/t bez PVN. 

Šķirošanas stacijā un poligonā ievedamo atkritumu veidi un tarifi no 01.01.2024

Informējam ka, Saeimā 2023.gada 7.decembrī pieņēma likumu  “Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā” kuri paredz DRN likme, laikposmā no 2024. gada 1 janvāra līdz 2024. gada 31. decembrim, paaugstināšanu no 95 EUR/t līdz 110 EUR/t. Informējam ka, saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu Nr. 148 no 11.12.2023. gadā tiek apstiprināts jaunais SIA “Jelgavas komunālie pakalpojumi” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifs 135,73 EUR/t ar dabas resursu nodokli (bez pievienotās vērtības nodokļa) pie dabas resursu nodokļa likmes 110 EUR/t saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu.

SIA "Jelgavas komunālie pakalpojumi" paziņojums:

Paziņojums par SIA "Jelgavas komunālie pakalpojumiplānotās darbības – sadzīves atkritumu poligona "Brakšķi" infrastruktūras paplašināšanas
(jaunas krātuves izveides) Jelgavas novadā, Līvbērzes pagastā ietekmes uz vidi novērtējuma Ziņojuma iesniegšanu Vides pārraudzības valsts birojā
Pierakstīties šai RSS barotnei