SIA "Jelgavas komunālie pakalpojumi"

Adrese:
Dobeles šoseja 34, Jelgava, LV-3007
Darba laiks: katru darba dienu 8.00 - 17.00 (pusdienu pārtraukums 12.00 - 13.00 )
Klientu konsultantes: 630 26010 | 28626261
Informācija:
Tālruņi: Valdes loceklis - Alvils Grīnfelds  630 07722
  Klientu daļa - 63026010
Fakss:
 630 48961  |  630 48959
Šķirošanas līnija: operātors - 26662607
E-pasts: info@komunalie.lv; rekins@komunalie.lv;  komunalie@komunalie.lv
   
Rekvizīti:
SIA "Jelgavas komunalie pakalpojumi"
Nod. maks. Nr. LV43603022128
AS ''SEB banka'' Jelgavas filiāle IBAN: LV19 UNLA 0050 0047 1500 0, SWIFT: UNLALV2X
AS "Swedbank" IBANL LV05 HABA 0551 0277 0855 9, SWIFT: HABALV22
AS "Citadele banka" IBAN: LV36 PARX 0012 6771 7000 2, SWIFT: PARXLV22
AS "DNB banka" IBAN: LV73 RIKO 0002 0132 6347 3, SWIFT: RIKOLV2X

Nosūtīt ziņu

Nosūtīt e-pasta vēstuli. Visi lauki, kas apzīmēti ar '*' ir obligāti jāaizpilda.