Atkritumu apglabāšanas pakalpojuma maksa

 
Šķirošanas stacijā un poligonā "Brakšķi" ievedamo atkritumu veidi un maksa par atkritumu apglabāšanu no 01.01.2018.
 

 
 
Nr.p.k. Atkritumu veids Atkritumu kods Kopā, EUR/t bez PVN Kopā, EUR/t ar PVN
1. Sadzīves atkritumi – mājsaimniecību atkritumi un tiem līdzīgi tirdzniecības un rūpniecības uzņēmumu un iestāžu atkritumi

200301

200307

200201

200203

47.70* 57.72
2. Ražošanas atkritumi – atkritumi, kas radušies ražošanas procesā vai būvniecībā, t.sk.:      
2.1. Nešķiroti ražošanas vai būvniecības atkritumi ** 65.90 79.74
2.2. Šķiroti būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumi, nesajauktā veidā

170101

170102

170103

170107

170201

170302

170504

23.40 28.31
3. Šķiroti bioloģiski noārdāmi (izņemot koksnes apstrādes) atkritumi bez citu atkritumu veidu piemaisījumiem ** 19.20 23.23
4. Azbestu saturoši būvmateriāli (jumta šīferis) 170605 80.90 97.89
 
* Sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifs (30.90 EUR/t) un dabas resursu nodoklis par sadzīves atkritumu apglabāšanu (16.80 Eur/t), atbilstoši faktiskajai 2017.gada 1. pusgadā poligonā „Brakšķi – 2.kārta” apglabāto atkritumu daļai pēc atkritumu šķirošanas;
  ** Atbilstoši atļaujas Nr.JE15IA0002 23.tabulā norādītajiem atkritumu nosaukumiem;
  *** Azbestu saturoši būvmeteriāli tiek pieņemti tikai iepakotā veidā.
 
• Par citu atkritumu veidu pieņemšanas nosacījumiem jautājumus sūtīt rakstiski uz e-pastu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .
• Samaksu par atkritumu ievešanu personas var veikt uz vietas skaidrā naudā vai ar norēķinu karti. Atkritumu ievedējam pēc pieprasījuma tiek izsniegta izziņa par katru atkritumu kravu un kases čeks.
• Juridiskās personas, kuras veic regulāru atkritumu ievešanu, var noslēgt līgumus. Lai noslēgtu līgumu, lūdzam nosūtīt sava uzņēmuma rekvizītus, plānoto ievedamo atkritumu veida nosaukumus un daudzumus gadā uz e-pastu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Pēc līguma noslēgšanas norēķināties iespējams ar pārskaitījumu pēc pakalpojuma saņemšanas, saskaņā ar līguma nosacījumiem.
 
Šķirošanas stacijas un poligona "Brakšķi" darba laiks:
- darba dienās 8:00 - 20:00
- pārējās dienās 8:00 - 18:00
Tālrunis: 26662607