Būvniecības konteinera izvešanas cena no 01.12.2018.

Cenas atkritumu izvešanai Jelgavas pilsētas teritorijā no 2018.gada 1. decembra ar 7mkonteineriem:

Atkritumu veids Summa bez PVN, EUR Summa ar PVN, EUR
Šķiroti- bioloģiski noārdāmi atkritumi 47.15 57.05
Šķiroti - ķieģeļi, betons 80.25 97.10
Šķiroti - grunts, smilts 80.25 97.10
Šķiroti - kokmateriāli 80.25 97.10
Nešķiroti atkritumi 209.93 254.02

Maksa par konteinera dīkstāvi jāmaksā no ceturtās dienas, EUR 1.65 + PVN par katru nākamo dienu.
Ja atkritumu savākšana tiek veikta ārpus Jelgavas pilsētas administratīvās teritorijas, Pasūtītājs papildus maksā EUR 2.56 + PVN par katru kilometru no Jelgavas pilsētas robežas līdz konteinera novietošanas vietai.