Paziņojums par poligona "Brakšķi" tarifu no 18.02.2019.

Paziņojums par poligona "Brakšķi" tarifu no 18.02.2019.

SIA "Jelgavas komunālie pakalpojumi" kā atkritumu poligona "Brakšķi" operators informē, ka saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas Padomes 17.01.2019. lēmumu Nr.9, sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifs ar dabas resursu nodokli (bez PVN 21%) no 2019.gada 18.februāra tiek noteikts EUR 53.63 par 1t poligonā piegādāto sadzīves atkritumu. (https://www.sprk.gov.lv/jaunums/februari-mainisies-sadzives-atkritumu-apglabasanas-pakalpojuma-tarifi-poligona-brakski-2-karta-3-un-4-sektors)

 

Šķirošanas stacijā un poligonā ievedamo atkritumu veidi un tarifi   (spēkā no 18.02.2019.g.)
 
Nr.p.k. Atkritumu veids Atkritumu kods Kopā, EUR/t bez PVN Kopā, EUR/t ar PVN
1. Sadzīves atkritumi – mājsaimniecību atkritumi un tiem līdzīgi tirdzniecības un rūpniecības uzņēmumu un iestāžu atkritumi

200301

200307

200201

200203

53.63* 64.89
2. Ražošanas atkritumi – atkritumi, kas radušies ražošanas procesā vai būvniecībā, t.sk.:      
2.1. Nešķiroti ražošanas vai būvniecības atkritumi ** 77.66 93.97
2.2. Šķiroti būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumi, nesajauktā veidā

170101

170102

170103

170107

170201

170302

170504

23.40 28.31
3. Šķiroti bioloģiski noārdāmi (izņemot koksnes apstrādes) atkritumi bez citu atkritumu veidu piemaisījumiem ** 19.20 23.23
4. Azbestu saturoši būvmateriāli (jumta šīferis) 170605 89.66 108.49
 
  * Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifs ar dabas resursu nodokli saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulatora Padomes 17.01.2019.g. lēmumu Nr.9;
  ** Atbilstoši piesārņojošās darbības atļaujas Nr.JE151A0002 23.tabulā norādītajiem atkritumu nosaukumiem.