Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa no 01.04.2019.

 
 

 
Jelgavas pilsētas pašvaldības pieņemtie saistošie noteikumi „Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā” nosaka, ka ikviena atkritumu radītāja pienākums ir iekļauties pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmā, tajā skaitā atkritumu dalītā savākšanā, noslēdzot līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju par sadzīves atkritumu savākšanu un pārvadāšanu, sedzot visas izmaksas, kas saistītas ar viņa radīto sadzīves atkritumu, tai skaitā sadzīvē radušos bīstamo atkritumu apsaimniekošanu.
Sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jelgavas pilsētā veic SIA „Jelgavas komunālie pakalpojumi”. 
Ja Jums vēl nav konteinera sadzīves atkritumu savākšanai, Jums jānoslēdz līgums. Līgumu iespējams noslēgt SIA „Jelgavas komunālie pakalpojumi” birojā Dobeles šosejā 34, Jelgavā, tālr. 630 26010, 630 48965, 630 23469.
 
Pakalpojuma cenas
Saskaņā ar Jelgavas pilsētas domes 28.02.2019. lēmumu Nr.2/18, no 2019. gada 1.aprīļa noteikta maksa par 1 m sadzīves atkritumu apsaimniekošanu visām patērētāju grupām:
Maksa par 1m3 sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Maksa (spēkā no 01.04.2019), EUR Maksa vienam iedzīvotājam mēnesī, EUR
Maksa par viena m3 sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, (bez PVN)  18.25  2.28
Maksa par viena m3 sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, (t.sk. PVN) 22.08  2.76
 
Klientu ievērībai!
Klientiem atkritumu konteineri tiek nodoti un piegādāti bez maksas.
 
Konteinera tilpums    140L  240 L     1100 L
Konteiners
140l 
 
 
   
Izvešanas biežums  vismaz 1x4 nedēļās vismaz 1x4 nedēļās     vismaz 1x nedēļā
1 izvešanas reizes maksa (ar PVN 21 %) €3.09 €5.30     €24.29