Paziņojums par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu Jelgavas pilsētā ar 2020. gada 1. janvāri

SIA “Jelgavas komunālie pakalpojumi” atgādina, ka saskaņā ar izmaiņām dabas resursa nodoklī un Jelgavas pilsētas domes 28.02.2019 lēmumu Nr. 2/18 “Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšana Jelgavas pilsētā”, maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu no 2020. gada 1. janvāra būs 18.70 euro/m3 bez PVN, jeb 22.63 euro/ mar PVN 21%. Attiecīgi mēneša maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu vienam daudzdzīvokļu mājas iedzīvotājam būs 2.83 euro ar PVN 21%, līdzšinējo 2.76 euro vietā.