Paziņojums par poligona "Brakšķi - 2.kārta" tarifa projektu

SIA “Jelgavas komunālie pakalpojumi”, kā sadzīves atkritumu apglabāšanas sabiedriskā pakalpojuma sniedzējs, informē Jūs, ka 09.03.2020. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (Regulators) iesniedzām sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa projektu atkritumu poligonā "Brakšķi– 2.kārta”, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads, kas aprēķināts saskaņā ar Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa aprēķināšanas metodiku (spēkā no 23.01.2018.). Saskaņā ar likuma Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem 21.panta (3)daļu, SIA “Jelgavas komunālie pakalpojumi” informāciju par aprēķināto tarifu projektu 17.03.2020. publicēja oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" https://www.vestnesis.lv/op/2020/54.DA1 .