Paziņojums par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu Jelgavas pilsētā ar 2020. gada 1. augustu

Godātais klient,

                   SIA “Jelgavas komunālie pakalpojumi” informē, ka pamatojoties uz Jelgavas pilsētas domes 23.07.2020. lēmumu Nr. 13/4:

  1. Jelgavas pilsētas teritorijā ar 2020. gada 1.augustu tiek mainīta atkritumu apsaimniekošanas maksa no 18.70 euro/m3 + PVN 21% uz 19,17  euro/m3 + PVN 21%.
  2. Jelgavas pilsētas teritorijā ar 2020. gada 1.augustu ir palielināts sadzīves atkritumu normatīvais daudzums vienam iedzīvotājam daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā no 1.5 m3/gadā uz 1,9 m3/gadā. Ikmēneša maksa vienam daudzdzīvokļu mājas iedzīvotājam Jelgavas pilsētā no 1.augusta ir noteikts 3.03 euro bez PVN 21% (3.67 euro ar PVN 21%).