Nedaudz pieaugs maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu

         Izskatot 2021.gada budžeta projektu, Saeima atbalstīja grozījumus Dabas resursu nodokļa likumā, kas paredz 30% pieaugumu nodokļa likmei par atkritumu apglabāšanai, proti, no 50 EUR līdz 65 EUR par tonnu.

Tas nozīmē, ka maksas pieaugums vienam Jelgavas pilsētas daudzdzīvokļu mājas iedzīvotajam mēnesī būs 19 centi, tādējādi kopējā summa par atkritumu apsaimniekošanu sastādīs 3,92 EUR (t.sk. PVN) mēnesī.

Trešdien, 25.novembrī, SIA „Jelgavas komunālie pakalpojumi” (JKP) nosūtīja Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai apstiprināšanai jauno tarifa projektu.

„Summu, ko iedzīvotāji maksā par atkritumu apsaimniekošanu, veido dažādas komponentes, un, ja pieaug viena no tām, tas ietekmē kopējo summu. Šajā gadījumā pieaugums iedzīvotājiem sastādīs 5,1%.

        Jelgavniekiem tomēr ir iespēja ietaupīt uz atkritumu apsaimniekošanu, uzņemoties vairāk atbildības. Nodrošinot, ka mājai piesaistītajos atkritumu konteineros savus atkritumus nemet svešinieki, konkrētajā mājā samazinātos sadzīves atkritumu apjoms un aprēķinu būtu iespējams veikt pēc faktiski izvestā apjoma. Dzīvokļu īpašnieku kopībai ir iespēja pieņemt lēmumu par atkritumu laukuma izveidošanu un organizēt tā izbūvi, lai maksimāli atturētu nepiederošas personas no brīvas piekļuves atkritumu konteineriem. Izmaksas par atkritumu izvešanu ir iespējams samazināt arī, šķirojot atkritumus. Šķiroto atkritumu izvešana ir bez papildus maksas, un, neliekot sadzīves atkritumu konteinerā to, ko iespējams ievietot šķiroto atkritumu tvertnē, būtu iespējams samazināt nešķiroto  atkritumu apjomu un attiecīgi izmaksas par to izvešanu,” uzsver JKP valdes loceklis Alvils Grīnfelds.

Attiecībā uz privātmājām un citiem klientiem, pašreizējais rēķins arī palielināsies par 5,1%. Jaunā kartība stāsies spēkā 2021.gada 1.janvārī.