Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Zemgales reģiona nešķirotu sadzīves atkritumu šķirošanas kompleksa “Brakšķi” infrastruktūras attīstībai

 
 Publicēšanas datums Iesniegšanas termiņš Statuss
14.11.2016 28.11.2016.  Pabeigts
SIA "Jelgavas komunālie pakalpojumi" vēlas slēgt līgumu:
1. Pasūtītāja nosaukums
SIA "Jelgavas komunālie pakalpojumi"
Dobeles šoseja 34, Jelgava, LV-3007
Reģ.nr. 43603022128
Tālrunis 63007722
Fakss 63048961
2. Kontaktpersona
Valdes loceklis – Alvils Grīnfelds, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3. Iepirkuma identifikācijas Nr.
JKP/2016/9
4. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta
līdz 28.11.2016. plkst. 9.00, SIA "Jelgavas komunālie paklapojumi", Dobeles šosejā 34, Jelgavā, LV-3007, 1.kabinets
5. Līguma izpildes laiks
3 (trīs) mēnešu laikā no Būvatļaujas izdošanas dienas