Atkritumu mehāniskās šķirošanas rezultātā iegūto metāla atkritumu manuāla pāršķirošana

 Publicēšanas datums Iesniegšanas termiņš Statuss
15.02.2017. 27.02.2017. Pabeigts
SIA "Jelgavas komunālie pakalpojumi" vēlas slēgt līgumu:
1. Pasūtītāja nosaukums
SIA "Jelgavas komunālie pakalpojumi"
Dobeles šoseja 34, Jelgava, LV-3007
Reģ.nr. 43603022128
Tālrunis 63007722
Fakss 63048961
2. Kontaktpersona
Valdes loceklis – Alvils Grīnfelds, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3. Iepirkuma identifikācijas Nr.
JKP/2017/1
4. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta
līdz 27.02.2017. plkst. 9.00, SIA "Jelgavas komunālie paklapojumi", Dobeles šosejā 34, Jelgavā, LV-3007, 1.kadinets
5. Līguma termiņš
12 (divpadsmit) mēneši no līguma noslēgšanas datuma