DALĪTI SAVĀKTO ATKRITUMU IEGĀDE NO SADZĪVES ATKRITUMU ŠĶIROŠANAS STACIJAS “BRAKŠĶI” UN ŠĶIROTO ATKRITUMU SAVĀKŠANAS LAUKUMA GANĪBU IELĀ 84, JELGAVĀ