Informācija par kapitālsabiedrību

Publiskojamā informācija par SIA “Jelgavas komunālie pakalpojumi” darbību saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu

Nr.p.k.

Publiskojamā informācija

Publiskošanas biežums

Publicētā informācija

1.

Vidēja termiņa darbības stratēģija 2021.–2023. gadam

Ne retāk kā reizi gadā

Vidēja termiņa darbības stratēģija 2021 - 2023. gadam.doc

2.

Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā (tai skaitā dividendes, atskaitījumi, nodokļu maksājumi) vismaz par pēdējiem pieciem gadiem

Ne retāk kā reizi gadā

Nodokļu maksājumi 2019 - 2023.g.pdf

3.

Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu (ja attiecināms) vismaz par pēdējiem pieciem gadiem

Ne retāk kā reizi gadā

Valsts vai pašvaldības budžeta finansējums nav saņemts

4.

Auditēti gada pārskati par pēdējiem pieciem gadiem

Piecu mēnešu laikā pēc pārskata gada beigām

1.   Auditēts gada pārskats par 2019.g.pdf

2.   Auditēts gada pārskats par 2020.g.pdf

3.   Auditēts gada pārskats par 2021.g.pdf

4.   Auditēts gada pārskats par 2022.g.pdf

5.   Auditēts gada pārskats par 2023.g.pdf

5.

Informācija par īpašuma struktūru (tai skaitā līdzdalību citās sabiedrībās)

Pastāvīgi, atbilstoši nepieciešamībai aktualizējot

SIA „Jelgavas komunālie pakalpojumi” ir Jelgavas pilsētas domes un SIA „KULK” kopīgi dibināta kapitālsabiedrība. Kapitālsabiedrības kapitāla daļas 51% pieder Jelgavas valstspilsētas pašvaldībai un 49% pieder SIA “KULK”.

SIA „Jelgavas komunālie pakalpojumi” ir līdzdalība personu apvienībā “JKP”

6.

Informācija par organizatorisko struktūru

Pastāvīgi, atbilstoši nepieciešamībai aktualizējot

SIA „Jelgavas komunālie pakalpojumi” struktūra.docx

7.

Informācija par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu

Pastāvīgi, atbilstoši nepieciešamībai aktualizējot

Nav saņemtu un veiktu ziedojumu  (dāvinājumu)

8.

Informācija par iepirkumiem vismaz par pēdējiem pieciem gadiem

Pastāvīgi, atbilstoši nepieciešamībai aktualizējot

1.    Līdz 2018.gada  31.decembrim informācija ir pieejama mājas lapā www.komunalie.lv sadaļā: Par mums/Iepirkumi/Informācija

2.    Pēc 2019.gada 1.janvāra informācija ir pieejama Elektronisko Iepirkumu Sistēmā

9.

Informāciju par valdes locekļi: profesionālo darba pieredzi, izglītību, amatiem citās kapitālsabiedrībās

Pastāvīgi, atbilstoši nepieciešamībai aktualizējot

Valdes loceklis Alvils Grīnfelds līdz 2023. gada 19. maijam.

Valdes loceklis Aleksejs Jankovskis no 2023. gada 20. maija.

Izglītība augstākā, amatu citās kapitālsabiedrībās nav

10. Tīmekļvietnes izvērtejums Pastāvīgi, atbilstoši nepieciešamībai aktualizējot Tīmekļvietnes izvērtejums.doc