Atkritumu dalītās savākšanas sistēmas efektivitātes paaugstināšana Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā

 

 

SIA “Jelgavas komunālie pakalpojumi” 2017.gada 8.septembrī parakstītā līguma Nr.5.2.1/17/A/004 ar Centrālo un finanšu līgumu aģentūru par projekta “Atkritumu dalītās savākšanas sistēmas efektivitātes paaugstināšana Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā, ieviešot atkritumu savākšanas pakalpojumus tieši no mājsaimniecībām un juridiskajām personām ar specializētas dalītās atkritumu vākšanas automašīnu” īstenošanu.

Projekta ietvaros, 2018.gada 8.janvārī noslēdza iepirkuma līgumu ar SIA “AVAR AUTO” par specializētas ar GPS sistēmu un svariem aprīkotas dalītās atkritumu savākšanas automašīnas piegādi, par līgumcenu 115 200.00 EUR bez PVN 21%.

Projekta realizācijas ilgums – 18 mēneši kopš līguma par projekta realizāciju parakstīšanas.

10.01.2018