Atkritumu dalītās savākšanas sistēmas efektivitātes paaugstināšana Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā

 kk

          SIA “Jelgavas komunālie pakalpojumi” 2017.gada 8.septembrī parakstītā līguma Nr.5.2.1/17/A/004 ar Centrālo un finanšu līgumu aģentūru par projekta “Atkritumu dalītās savākšanas sistēmas efektivitātes paaugstināšana Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā, ieviešot atkritumu savākšanas pakalpojumus tieši no mājsaimniecībām un juridiskajām personām ar specializētas dalītās atkritumu vākšanas automašīnu” īstenošanu.

Atbilstoši 2018.gada 5.jūnijā noslēgtajam līgumam ar SIA “Zemgus LB” par poligrāfijas un informācijas sagatavošanas darbiem un sabiedrības informēšanas un izglītošanas pasākumu plānam, ir veikti šādi darbi::

  1. saņemts drukāts informatīvais materiāls (bukleti) par atkritumu šķirošanas nepieciešamību, metodēm un tās pozitīvo ietekmi uz vidi;
  2. saņemts drukāts informatīvs materiāls (uzlīmes), kas paredzētas uzlīmēšanai uz šķirošanas konteineriem.

Projekta realizācijas ilgums – 18 mēneši kopš līguma par projekta realizāciju parakstīšanas.

07.08.2018