Dokumentu iznīcināšana

SIA "Jelgavas komunālie pakalpojumi" piedāvā dokumentu iznīcināšanu tos sasmalcinot.
  • Maksa par dokumentu iznīcināšanu -   0.25 eiro / kg (neskaitot PVN).
Dokumentus iznīcināšanai jāved uz šķirošanas staciju un poligonu "Brakšķi", iepriekš saskaņojot datumu un laiku pa tālruni: 26662607
Par iznīcinātajiem dokumentiem, pēc klienta pieprasījuma, tiek izsniegts dokumentu iznīcināšanas akts.