Lielgabarīta atkritumu savākšana

SIA "Jelgavas komunālie pakalpojumi" saviem klientiem piedāvā vienu reizi mēnesī izvest lielgabarīta atkritumus:
○  nolietotas mēbeles;
○  plaša patēriņa elektropreces;
○  sadzīves inventāru un tml.
Individuālo ģimenes māju iedzīvotājiem šis pakalpojums tiks sniegts iepriekš saskaņotos datumos,
piesakot vismaz vienu darba dienu iepriekš pa tālruņiem: 630 26010, 630 23469, 630 48965.
Daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji lielgabarīta atkritumus var novietot pie konteineru laukumiem.

Lielgabarīta atkritumu savākšanas grafiks pilsētā