Sadzīves atkritumu apsaimniekošana

Jelgavas pilsētas pašvaldības pieņemtie saistošie noteikumi „Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā” nosaka, ka ikviena atkritumu radītāja pienākums ir iekļauties pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmā, tajā skaitā atkritumu dalītā savākšanā, noslēdzot līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju par sadzīves atkritumu savākšanu un pārvadāšanu, sedzot visas izmaksas, kas saistītas ar viņa radīto sadzīves atkritumu, tai skaitā sadzīvē radušos bīstamo atkritumu apsaimniekošanu.
Sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Jelgavas pilsētā veic SIA „Jelgavas komunālie pakalpojumi”.
Ja Jums vēl nav konteinera sadzīves atkritumu savākšanai, Jums jānoslēdz līgums. Līgumu iespējams noslēgt SIA „Jelgavas komunālie pakalpojumi” birojā Dobeles šosejā 34, Jelgavā, tālr. 630 26010, 630 48965, 630 23469.
 
Pakalpojuma cenas
Saskaņā ar Jelgavas pilsētas domes 23.07.2020. lēmumu Nr.13/4, no 2020 gada 1. augusta noteikta maksa par 1 m sadzīves atkritumu apsaimniekošanu visām patērētāju grupām:
Maksa par 1m3 sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Maksa (spēkā no 01.08.2020), EUR Maksa vienam iedzīvotājam mēnesī, EUR
Maksa par viena m3 sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, (bez PVN) 19.17

3.03

Maksa par viena m3 sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, (t.sk. PVN) 23.19  3.67
 
Klientu ievērībai!
Klientiem atkritumu konteineri tiek nodoti un piegādāti bez maksas.
 
Konteinera tilpums    140L  240 L     1100 L
Konteiners
140l 
       
Izvešanas biežums  vismaz 1x4 nedēļās vismaz 1x4 nedēļās     vismaz 1x nedēļā
1 izvešanas reizes maksa (ar PVN 21 %) €3.24 €5.57     €25.52


Lai atkritumu konteinera apkalpošana noritētu bez starpgadījumiem:
○  mazizmēra konteineri 0,24 m3 no slēgtiem pagalmiem un konteineru telpām atkritumu izvešanas dienās līdz plkst. 8.00 jānovieto ārpus sētas un žoga, tā, lai netraucētu gājēju un citu transporta līdzekļu kustību;
○  lielizmēra konteineriem (0.75 m3 līdz 1,1 m3) jāatrodas atkritumu konteineru laukumā, pie kura netraucēti var piebraukt specializētais transporta līdzeklis;
○  atkritumu konteinera apkalpošana tiek veikta pēc abpusēji saskaņota grafika, bet, ja atkritumu konteiners noteiktajā datumā nav iztukšots vai arī nepieciešama papildu konteinera apkalpošana, lūdzam zvanīt pa tālruni 630 26010;
○  atkritumu konteinerā lūgums neievietot:
  •  pelnus, izdedžus, zemi,
  •  celtniecības atkritumus,
  •  lielgabarīta atkritumus,
  •  šķidros atkritumus,
  •  bīstamos atkritumus,
  •  elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumus,
  •  medicīniska un veterināra rakstura atkritumus.
Papildus atkritumu apjomu savākšana
Lūdzam ņemt vērā, ja pie vai uz atkritumu konteinera ir novietots maiss vai maisi ar papildus atkritumiem, tiek veikta foto fiksāža, lai novērtētu apjomu, par kuru būs jāveic papildus samaksa.
Regulāri veidojoties atkritumu papildus apjomam, lūdzam veikt atkritumu izvešanas regularitātes vai konteinera tilpuma maiņu, zvanot pa tālruni 630 26010.
Atkritumu izvešanas ārpuskārtas pieteikšanu, atteikšanu var veikt zvanot pa tālruni 630 26010.